Wanneer?

Datum: Dinsdagavond 11 juni
Tijd: 18.30uur-20.00uur

Waar?

De bijeenkomst zal in Het Klooster Waalre zijn
Adres: 5581 BK Waalre
Voor vragen kunt u contact opnemen met Futuris via:

Raiffeisenstraat 3A
5611 CH Eindhoven
T 040 251 90 35
E info@futuriszorgenwerk.nl

Waarom?

Onze maatschappij vereenzaamt. Steeds meer ouderen zijn afhankelijk van mantelzorgers om zich in de maatschappij te bewegen. Voor mantelzorgers ligt er veel druk op hun eigen leven wanneer zij de zorg over een familielid op zich nemen.  Om zowel de ouderen een zinvolle en vooral fijne dagbesteding te kunnen geven en daarmee indirect ook de mantelzorger te ontlasten wil Futuris Zorg en Werk in het Klooster in Waalre dagbeleving voor ouderen aanbieden. Op deze manier wil Futuris wat terugdoen voor de generatie die ons heeft grootgebracht. Futuris zou graag een programma maken afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van mantelzorgers en zorgvragers. Wanneer is een dagbesteding zinvol en plezierig en wordt het daarmee dagbeleving?

Wat?

Futuris Zorg & Werk gaat een programma ontwikkelen voor dagbesteding waarmee aan de behoefte wordt voldaan van de zorgvrager. Om een zinvolle dagbesteding te hebben, willen wij rekening houden met een diversiteit aan activiteiten in combinatie met gezonde voeding. Om te komen tot een zinvolle dagbesteding, maar ook een praktisch haalbare dagbesteding vragen wij input van bewoners van gemeente Waalre.

Daarnaast willen wij kijken hoe we aanvullend kunnen zijn op het reeds bestaande aanbod aan dagbesteding in de gemeente.

De volgende vragen leven bij ons:

  • Op welke momenten is dagbesteding voor ouderen zinvol? Rekening houdend met het werk en privé van de mantelzorger. Wat zijn gewenste dagen en tijden?
  • Waar loopt u als mantelzorger tegenaan in het huidige aanbod?
  • Wat vindt u als mantelzorger belangrijk waar wij als Futuris rekening mee moeten houden?
  • Welke informatie zou u van ons willen om een keuze te maken voor onze dagbesteding te kiezen?

Om deze vragen beantwoord te krijgen zouden wij graag een informatieavond organiseren waarbij wij met u in gesprek gaan. We hopen dan in een wisselwerking aan informatievoorziening te kunnen voorzien. Wij hebben ideeën over activiteiten, dagen en tijden, maar willen kijken deze ideeën passen bij de behoefte vanuit de zorgvrager. We hopen te leren van uw input en daarmee een basis te hebben om een programma te kunnen ontwikkelen . Op deze manier kunt u invloed uitoefenen op het aanbod aan dagbesteding in de gemeente Waalre.

Het programma van dagbeleving is bedoeld voor ouderen uit de gemeente Waalre. Specifiek voor ouderen die zelfstandig wonen, maar niet meer geheel zelfstandig hun dag kunnen invullen. Ouderen die interesse hebben in een dagprogramma bestaande uit beweging, muziek, cultuur, natuur, creativiteit en ontspanning. Futuris Zorg & Werk wil op deze manier ook ouderen die (nog) geen geriatrische zorg nodig hebben welkom heten in Het Klooster en op deze manier nog beter kennismaken met de zorgvraag en specifieke behoeften van ouderen in Waalre.

Wie?

Futuris algemeen

Futuris Zorg en Werk gelooft in een inclusieve samenleving. Een samenleving waarbij mensen, onafhankelijk van hun achtergrond, samen wonen, werken en vrije tijd bedrijven om zo de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken.  In Eindhoven en Helmond is Futuris bekend door de ondersteuning aan kwetsbare (jong) volwassenen door middel van integrale begeleiding op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Futuris Zorg & Werk ondersteunt op een respectvolle wijze bij het maken van zelfstandige keuzes rondom wonen, zorg en werken.

Het Klooster

Ook in Waalre wil Futuris Zorg & Werk een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Het is ons doel Het Klooster te transformeren naar een woon-, werk- en zorggemeenschap waarin zowel ouderen uit de gemeente Waalre als jongeren met een ontwikkelstoornis huisvesting, zorg en begeleiding wordt aangeboden.

Daarnaast zullen de  jongeren de organisatie ondersteunen door het verzorgen van de dagelijkse maaltijden en activiteiten, het onderhoud van het gebouw, de groenvoorziening en horeca. Op deze manier hebben de jongeren een zingevende dagbesteding en leren ze nieuwe vaardigheden. Daarnaast kunnen de verpleegkundigen hierdoor de best mogelijke zorg en aandacht bieden aan de ouderen.