Zoals de meeste van u waarschijnlijk weten is de definitieve verkoop van Het Klooster uitgesteld tot na het zomerreces. 

Om te voorkomen dat de exploitatie voor het verenigingsleven stil staat heeft gemeente Waalre aan Futuris de opdracht gegeven om in ieder geval tot eind van het jaar te zorgen dat het Klooster geopend is voor de diverse verenigingen. 

Afgelopen week zijn de verenigingen uitgenodigd om kennis te maken en ons in de gelegenheid te stellen te inventariseren wat er wanneer nodig is. 

Tot het einde van het jaar verandert er in principe niets, u behoudt de ruimte welke u gewend was. Mocht het vanwege de renovatie toch nodig zijn dan krijgt u een vergelijkbare vervangende ruimte aangeboden.   

Zodra de juiste informatie van Lumensgroep is ontvangen m.b.t. de individuele huurovereenkomsten, zullen wij voor de resterende maanden van 2018 per vereniging een huurovereenkomst aanbieden tot eind 2018. 

Gelukkig hebben veel verenigingen gereageerd op onze oproep om kennis te maken waardoor wij nu meer inzicht hebben in de diverse activiteiten en de benodigde ruimtes en faciliteiten. 

Wat gebeurt er na 2018? 

Helaas weten we op dit moment nog niet wat er precies gaat gebeuren. 

Futuris hoopt van harte dat de verkoop doorgaat en de aannemer in 2019 kan starten met de complete renovatie. Eén en ander hangt af van de gesprekken na het zomerreces. Indien de verkoop doorgaat zal Futuris vanzelfsprekend het verenigingsleven de noodzakelijke ruimtes et cetera aanbieden. 

De bedoeling is dat het gedeelte voor het verenigingsleven (± 500M2) wordt afgesloten van de rest zodat ze geen last zullen hebben van de renovatie werkzaamheden. 

De gesprekken met o.a. De Harmonie, KBO,  de Tienerdisco, Stichting Herdenking van de Brabantse gevallenen en Toneelgroep de Coulissen heeft als resultaat dat wij met de architect en aannemer opnieuw in gesprek gaan om er voor te zorgen dat er een passende ruimte blijft bestaan voor de grotere evenementen. 

Start van het nieuwe seizoen. 

De deur van Het Klooster gaat open op  maandag 3 september.
De koffie staat klaar, u bent van harte welkom. 

Rol van LEV groep 

Welzijnsinstelling LEV groep is door Futuris ingehuurd om de exploitatie voor de verenigingen vorm te geven. De LEV groep heeft veel ervaring met het beheer van gemeenschapshuizen. In diverse gemeente in de regio. 

Contactgegevens facilitair@levgroep.nl 

De sollicitatiegesprekken zijn gestart, we hopen u z.s.m. de naam van de beheerder te kunnen melden. 

Zodra het formele besluit is genomen (najaar 2018) dat het Klooster wordt verkocht zullen we z.s.m. de nieuwe huurovereenkomsten 2019 opstellen en deze aan u toelichten. 

Voor algemene vragen kunt u terecht bij info@futureklooster.nl. Contactpersoon is collega Wim Cuijten. 

Wij zien er naar uit om u allen te leren kennen. 

Vriendelijke groet, 

Wim Cuijten &  Cees van Pagée

Futuris Zorg & Werk