Verslag informatiebijeenkomst voor verenigingen in Het Klooster Waalre op woensdag 3 april 2019

De gemeente Waalre en Futuris Zorg en Werk organiseerden een informatiebijeenkomst voor verenigingen op woensdag 3 april 2019. Onderstaand een kort verslag van de bijeenkomst met de powerpoint presentatie van directeur Cees van Pagée van Futuris.

Welkom en opening door wethouder Uijlenhoet

Wethouder Uijlenhoet opende de bijeenkomst en bewonderde de veerkracht van de aanwezigen. Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden. De voorgenomen verbouwing brengt wederom verandering met zich mee. Dat vraagt het nodige aanpassingsvermogen van de verenigingen. De wethouder benadrukte dat Het Klooster Waalre alleen een succesvolle ontmoetingsplek kan blijven, als er samengewerkt wordt.

Toelichting op de plannen door Cees van Pagée, directeur Futuris

Directeur Cees van Pagée lichtte de werkwijze van Futuris toe.  Futuris is een jonge daadkrachtige organisatie die maatwerk levert om jongvolwassenen zelfredzaam te maken. Dat doet Futuris met goed opgeleide professionals met een hands on mentaliteit. Futuris heeft  veel kennis en ervaring in de jongerenzorg. Mede vanuit de intrinsieke motivatie van Cees zelf is de gedachte om een zorgtraject voor ouderen op te zetten, ontstaan.

Bekijk hier de presentatie.

Wat is belangrijk voor u?

De verenigingen gaven aan behoefte te hebben aan concrete informatie. Is er al een planning? Kan ik het komende jaar mijn cursussen door laten gaan? Wat gebeurt er tijdens de verbouwing? Is er ruimte én rust voor een yoga-cursus? Blijft er ruimte om 150 mensen te laten eten?

Futuris zegde toe dat alle bestaande cursussen door kunnen gaan in het komende seizoen. Wel kan het zijn dat u tijdelijk in een andere passende ruimte wordt geplaatst. Uiteraard alles in overleg met u. Beheerder Femke Klinkenbijl gaat binnenkort de wensen van verenigingen inventariseren. Aansluitend coördineert zij de planning voor 2019/2020.

Er wordt naar gestreefd om rond de zomer de vergunning aan te vragen zodat er nog dit jaar en vergunning kan worden verleend. De werkzaamheden zullen aansluitend starten en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Omdat het verlenen van de vergunning en het uitvoeren van de werkzaamheden van zeer veel factoren afhankelijk is kan hier op dit moment nog weinig concreets over worden meegedeeld. Wij houden u echter actief op de hoogte via de nieuwsbrief en de website van www.hetkloosterwaalre.nl.

Afsluiting en borrel.

Onder het genot van een hapje en drankje werd er intensief na-geborreld.