Klachten

Klachtenregeling

Het is vanzelfsprekend dat we streven naar een tevreden cliënt. Wij hechten grote waarde aan een zorgproces dat open, wederkerig en een basis van vertrouwen kent. Toch zou u een klacht kunnen hebben. Wij stellen het op prijs als u de onvrede gelijk uitspreekt bij uw zorgverlener, zodat u samen kunt bespreken wat de oplossing voor uw klacht zou zijn.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Thuisbasis Nederland. Via info@thuisbasisbrabant.nl kunt u uw klacht indienen. Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u deze sturen naar Thuisbasis Nederland Dorpstraat 4 5221 AH ‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk kunt ons ook telefonisch benaderen onder nummer 040-7920045. Wij nemen de klacht na ontvangst direct in behandeling.

De klacht wordt niet naar wens opgelost?

Heeft u een klacht en die is besproken met uw zorgverlener en de klachtenfunctionaris van Thuisbasis Nederland? Heeft dit niet de gewenste uitkomst? Druk dan hier om uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Deze onafhankelijke partij neemt uw klacht aan en zal deze onderzoeken met als doel de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Hoe verloopt de procedure van Klachtenportaal Zorg?

In dit klachtenreglement vindt u de volledige procedure die doorlopen wordt.