verenigingen

Bij Het Klooster zijn al jarenlang verenigingen actief. Zij verzorgen activiteiten die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, creatieve uiting, vitaliteit, ontmoeting en plezier. We vinden het belangrijk om samen met de verenigingen verder te bouwen aan een inspirerende omgeving, waarin iedereen zoveel mogelijk mee kan blijven doen.

Wil je deelnemen aan een activiteit, of misschien een cursus volgen? Schroom dan niet om contact op te nemen met de vereniging!

Bent u als vereniging nog op zoek naar een plek waar u gezellig samen kunt komen met uw leden? Dan gaan we graag het gesprek met u aan. Want door samen te werken met elkaar komen we verder!

meer informatie

Bridgeclub Waalre

Bridgeclub Waalre is een vereniging van ongeveer 80 leden en wij spelen wekelijks op dinsdagavond in het Klooster in Waalre.

Er wordt in 2 lijnen gespeeld van 19:30 tot ongeveer 23:00 uur. Na drie spelrondes is er een pauze, en na afloop wordt, gedurende het naborrelen, de uitslag bekend gemaakt.

Ons seizoen loopt dit jaar van begin september tot eind mei, en bestaat uit 35 speelavonden, een Kerstdrive en een Einddrive.

Sinds begin 2018 gebruiken wij NBB Clubranking voor het bepalen van de sterkte van een speler/paar en daaruit volgt de indeling in de verschillende lijnen op een speelavond.

Toneelvereniging Coulissen

Toneelgroep “Coulissen” is opgericht in 1991 door Gerard Bergs. Onafgebroken is Gerard  sindsdien ook de regisseur.

De toneelvereniging oefent in Het Klooster. Hier zijn sinds 1991 ook altijd de uitvoeringen geweest. Meestal in de maand maart van het jaar. Tot nu toe hebben we sinds de oprichting jaarlijks een uitvoering gehad.

Aan het begin van een nieuw seizoen wordt er gekeken naar het aantal beschikbare spelers. We streven er naar om dan uit te komen op een aantal van rond de tien spelers. Met dit aantal is het mogelijk om uit een flink aanbod van toneelstukken te kiezen. Een goede mix van mannelijke en vrouwelijke spelers is hierbij belangrijk.

We hebben de luxe te kunnen beschikken over een grote toneelzaal in Het Klooster. Iedere woensdagavond oefenen we daar dan ook. Het is er vaak een gezellig samenkomen en er wordt veel gelachen. Na afloop drinken we vaak samen nog even wat aan de bar. Dat is ook de reden van ons bestaan, gezelligheid, een clubgevoel en gezamenlijk een leuk stuk op de planken zetten.

Angelien yoga & tekenen

De activiteiten die ik aanbied zijn steeds een uitnodiging om anders te kijken, te horen, te voelen en te weten. Woorden die hierbij passen zijn: groei, samen, bewegen, expressie, tekenen, verbinden, herinneren, verhelderen, creatie, verzachten en vertalen.

Naast individuele-en groepsbegeleiding bied ik door het jaar heen ” losse” creatieve teken/schilder workshops aan. Deze zijn soms voor kinderen, dan weer voor volwassenen en ook vaak voor samen (ouder/kind)!

Ik geloof er in dat iedereen creatief is!  Op het moment dat je loskomt van je denken sta je de creatieve stroom bij jezelf toe. Durven kleur bekennen en durven spelen, daar gaat het om. Je bent van harte welkom en ik zie je graag op een van mijn workshops, cursussen of tijdens een individuele sessie.

Volksuniversiteit Waalre

De Volksuniversiteit Waalre verzorgt cursussen en lezingen voor de inwoners van Waalre. Dat doen wij op verschillende locaties in Waalre. Onder andere zijn dat de locaties het Huis van Waalre en Het Klooster.

Bij Het Klooster vinden de meeste creatieve cursussen plaats, zoals tekenen, schilderen en keramiek op de zolder van het pand. De zolder is bereikbaar voor iedereen.

Wanneer u meer informatie wilt over het cursusaanbod dan kunt u kijken op https://www.volksuniversiteitwaalre.nl/

Koor ’t Singt

Zangkoor ’t Singt is een enthousiaste groep vrouwen die onder leiding van Jan Nilessen vooral gezellige nummers zingt. Het koor repeteert iedere twee weken op maandagavond in Het Klooster.

Maxfysio Waalre

Maxfysio Waalre is een fysiopraktijk waar persoonlijk contact, kennis en samenwerking centraal staat. Gezamenlijk werken we aan uw gezondheidsdoel. We zijn dan ook enorm blij dat we de samenwerking met het Klooster mogen vieren. Gezamenlijk optrekken voor een betere leefbaarheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling van de mens is een gemeenschappelijk thema. 
 
Mocht u een gezondheidsthema hebben waar u  aan zou willen werken dan horen en zien we u graag. 
 
Team Maxfysio Waalre 
T. 040-2025128

Beweeggroep Fitelle

Fit blijven?

Bij Fitelle kan dat! Je blijft in beweging en voelt je al fitter. Met een uurtje per week verhoog je al je kwaliteit van leven. Fitelle verzorgd groepslessen voor mannen en vrouwen van 50+ tot 80+ in de eigen wijk. Natuurlijk begeleid door een ervaren docente.

Op donderdag verzorgd Ellen Raijmakers bij Het Klooster een beweegles van 12 tot 13 uur.

Wil je een keer meedoen?

Neem dan contact op met Ellen via ellen.raijmakers@gmail.com of via 06-14189051.

Carnavalsvereniging De Keien

AWC de Keien is een carnavalsvereniging met 4 dansgardes. De leeftijden liggen tussen ongeveer 4 en 16 jaar, maar dit kan per jaar wat wisselen.
 
Dit jaar hebben we 29 dansmarietjes die zijn verdeeld over de 4 dansgardes. 
Onze ‘ini mini’s’ zijn de jongste meiden, dan komen de ‘mini’s’, dan de midi’s en onze oudste meiden dansen bij de maxi’s. 
 
Bijna heel het jaar door trainen wij wekelijks bij Het Klooster. Tijdens schoolvakanties trainen we niet en na carnaval hebben we altijd 2 maanden een stop. Dan worden de nieuwe dansgroepen gemaakt, de muziek voor de nieuwe dansen geregeld en alles weer klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Vanaf april zijn we dan weer iedere woensdagavond aanwezig van 17.30 tot 20.15 in Het Klooster. Alle groepen worden getraind door 2 trainsters. De ini mini’s een half uur en alle andere groepen drie kwartier. 
 
Van april tot en met november hebben de dansgroepen dan de tijd om de gardedans te maken en te oefenen. De dans maken doen de meiden samen met de trainsters. Het eerste echte optreden is dan bij de prinsenwissel rond 11-11. Vanaf dan herhalen ze steeds de dans bij de training en gaan de meiden ook oefenen aan een gezamenlijke ‘opdracht’. Dit kan een showdans zijn of bijvoorbeeld een flashmop voorbereiden. In ieder geval iets waar alle jeugd bij betrokken wordt en waarbij er dus een samenwerking is tussen alle dansmarietjes. 
 
Meer informatie over het programma van AWC de Keien en waar de dansmarietjes dan te zien zijn vind je op www.awcdekeien.nl 

Waalrese Vrouwen Organisatie (WVO)

De WVO bestaat uit ongeveer vijftig dames. De vereniging (die is voortgekomen uit de Katholieke Vrouwenvereniging en daarvoor de RK Boerinnenbond) bestaat al meer dan 70 jaar. De vereniging organiseert leuke activiteiten met elkaar, waaronder iedere laatste donderdag van de maand een spelletjesavond in Het Klooster. 

Wil je aansluiten of een keer meedoen aan een spelletjesavond?

Neem dan contact op via wvo.secretariaat@gmail.com.

Seniorenvereniging Waalre (KBO)

De seniorenvereniging Waalre en Aalst hebben gezamenlijk ongeveer 1000 leden. Het verheugt ons dat beide afdelingen binnen de gemeente Waalre samen en/of zelfstandig inspanningen kunnen verrichten, om haar leden een zo groot mogelijk aanbod te bieden in activiteiten; informatie, activiteiten en persoonlijke ondersteuning.

Wij nodigen u dan ook van harte uit van beider activiteiten gebruik te maken. In het week/maand programma van beide verenigingen zullen wij de evenementen en activiteiten per locatie aangeven.

Gezamenlijke activiteiten zullen voornamelijk in het Huis van Waalre plaatsvinden.

Doelstelling Kring Waalre

Door de sterk veranderende maatschappij; toenemende vergrijzing, ingrijpende veranderingen als gevolg van decentralisatie van het rijk naar gemeente en een terugtredend overheidsbeleid in zorg, welzijn en inkomen (pensioen) naar ouderen, ligt er een grote uitdaging bij de kringen en afdelingen van KBO Brabant om de handen in een te slaan. Daarnaast is er de ambitie van Kring KBO Waalre om het aantal senioren leden in Waalre te laten groeien .

De besturen van de Aalster Senioren Vereniging (ASV) en de Senioren Vereniging Waalre (SVW) zullen samen als Kring Waalre en de Senioren Raad opkomen voor de belangen van de ouderen in de maatschappij. Samen staan wij voor belangenbehartiging op het terrein van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen.

Samen zorgen wij voor culturele ontmoetingen en sociaal contact.

Samen maakt sterk, hetgeen ook ledenvoordeel betekent.

Lid zijn van een seniorenvereniging is altijd de moeite waard!

events